Eksperimentas: The LAB testuoja skirtingus vitamino C darinius

The LAB

6/27/20222 min read

Siekiame kurti aukščiausios kokybės produktus, tad didelį dėmesį skiriame kosmetikos ingredientų atrankai. Neslėpsime, kad dažnai savo noru atliekame papildomus ingredientų tyrimus ir tokiu būdu apie ingredientą sužinome daugiau nei nurodo žaliavos gamintojas. Jaunatviško smalsumo vedami savo laboratorijoje testavome vitaminą C ir skirtingus jo darinius: natrio askorbilfosfatą, 3-O-etilo askorbo rūgštį (toliau: etilo askorbo rūgštis) ir askorbilo gliukozidą.

Taigi, pirmiausiai paruošėme visų 4 tiriamųjų ingredientų vandeninius tirpalus, kuriuose ingredientų koncentracija buvo standartizuota – tiek vitamino C ar jo darinių, tiek konservanto. Pabrėžiame, kad dažnu atveju kosmetikos ingrediento gamintojai nurodo procedūras, kurios yra būtinos siekiant stabilizuoti veikliąsias medžiagas. Mūsų naudotiems ingredientams nebuvo reikalinga stabilizavimo procedūra, tačiau atsižvelgėme į visus kitus žaliavų gamintojų reikalavimus. Paruošę mėginius, juos laikėme inkubacinėje spintoje, esant 45 laipsnių temperatūrai 30 dienų (kitaip vadinamas pagreitintu stabilumo testu) ir po vieną kiekvieno ingrediento mėginį laikėme kambario temperatūroje (kontrolinis mėginys).

Vitamino C ir jo darinių koncentraciją nustatėme dviem – spektrofotometriniu ir titravimo – būdais. Taip pat, vienas iš parametrų, kurį stebėjome buvo pH vertė.

Kosmetikos pramonėje produkto pH vertė yra vienas svarbiausių rodiklių, kurį būtina nustatyti. Tikriausiai visiems yra žinoma, kad skirtingiems odos tipams rekomenduojama naudoti skirtingų pH verčių produktus: riebiam odos tipui rekomenduojami žemesnės pH vertės produktai, o mišriam ir sausam odos tipams rekomenduojami aukštesnės pH vertės kosmetikos produktai. Dėl šios priežasties pH vertė yra nustatoma kiekvienam kosmetikos gaminiui ir yra itin svarbu, kad produkto formuluotė būtų stabili ir jos pH vertė bėgant laikui nekistų.

Šio eksperimento metu nustatėme pH vertę kiekvienam mėginiui prieš ir po pagreitinto stabilumo testo. Tyrimų metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar skirtingi vitamino C dariniai yra stabilūs ir nekeičia pH vertės, dėl ko būtų galima daryti prielaidą, kad pakitus veikliosios medžiagos pH vertei, kinta ir galutinio, sudėtinio (daugiau komponentų turinčio produkto formuluotė) produkto pH vertė. Spektrofotometrinės analizės metu užregistravome kiekvieno mėginio, taip pat ir kontrolinių mėginių sugerties spektrus. Kadangi literatūros analizės metu nebuvo rasti visi vitamino C ir jo darinių sugerties koeficientai, kurie yra būtini apskaičiuojant šių ingredientų koncentraciją iš spektrofotometrinių rezultatų, palyginome visų mėginių sugerties maksimumo pokyčius. Dėl šios priežasties atlikome papildomus tyrimus, kurių metu titravimo būdu nustatėme vitamino C arba jo darinių koncentraciją. Tiek spektrofotomertiniu būdu, tiek titravimo būdu gautus rezultatus lyginome tarpusavyje tam, kad įvertintume rezultatų patikimumą.

Pirmiausia aptarkime mėginio, kuriame kaip veiklioji medžiaga naudota L-askorbo rūgštis. Po pagreitinto stabilumo testo matome, kad šio mėginio pH vertė nepakito, tačiau vitamino C koncentracija sumažėjo 9,7 ir 12 % remiantis titravimo ir spektrofotometriniu metodais, atititnkamai. Natrio askorbilfosfato atveju, pH vertė sumažėjo 0,67 vienetais, o koncentracija – 2,7 ir 2 % remiantis titravimo ir spektrofotometriniu metodais, atititnkamai. Askorbilo gliukozido atveju pH vertė pakilo nežymiai – 0,17 pH vienetu, o koncentracija sumažėjo net 20 % remiantis spektrofotometriniu būdu. Etilo askorbo rūgšties atveju stebėjome didžiausią vitamino C darinio stabilumą kitų, tyrimo metu naudotų, darinių atžvilgiu.

Gaminant įvairius kosmetikos produktus, vitaminą C ar jo darinius neišvengiamai veikia karštis, terpės pH, o vėliau laikant arba naudojant produkciją - šviesa bei deguonis, kurie gali keisti produkte naudojamo aktyvaus ingrediento savybes arba sumažinti jo veiksmingumą pažeisdami junginio struktūrą. Pagrindinis galimas šalutinis efektas ir produkto masės pokyčiai atsiranda dėl vitamino C ar jo darinio oksidacijos. Oksidacijos metu susidaro neveiklios medžiagos, kurios neturi pageidaujamo efekto, o kartais negrįžtamai pakeičia galutinio produkto savybes, tokias kaip spalva, pH bei produkto masės vientisumas. Taigi, šie rezultatai puikiai pademonstravo, kad kuriant kosmetikos produkto formulę kiekvieną ingredientą reikia kruopščiai atrinkti, o renkantis kosmetikos produktą parduotuvės lentynoje - atsižvelgti į kiekvieno ingrediento formą, kurią galite pamatyti produkto INCI sąraše!

-- The LAB